Adresa
Domašov 54, 790 01, Bělá pod Pradědem
Kontaktujte nás


PROVOZNÍ ŘÁD


 • Domácí mazlíčci?

  Ubytování domácích mazlíčků není možné. Děkujeme za pochopení.


 • Není dovoleno?

  Kouření uvnitř penzionu.

  Vnášení a užívaní psychotropních látek.

  Vstup psů a dalších domácích mazlíčků.


 • Informace o ubytování

  Ubytování je možné pouze po předložení platného dokladu totožnosti. Ubytovat je možné pouze skupinu osob, ve které je alespoň 1 osoba starší 18 let.

  Ubytovací kapacita je 16 lůžek - možnost dětské cestovní postýlky po tel. domluvě * Odjezd do 10:00 hod. (pokud není s majitelem domluveno jinak).

  Ceník ubytování je stanoven za celý objekt. Včetně venkovního hřiště a zahradního posezení.

  Hosté jsou povinni uhradit smluvenou sumu za ubytování okamžitě po příjezdu příslušné osobě.


 • Vybavení 

  Vybavení, zařízení, el. spotřebiče a nábytek je možné užívat pouze k tomu, k čemu jsou určené. Je zakázáno přemisťovat nábytek a zařízení, upravovat vybavení, provádět neodborné opravy nebo zasahovat do el. instalace.


 • Poškození majetku

  Hosté jsou povinni chovat se tak, aby předešly vzniku jakýchkoliv škod na majetku. Pokud dojde k jakémukoliv poškození vybavení, zařízení či samotného objektu (interiéru i exteriéru), musí host takto vzniklou škodu nahlásit. Majitel má právo škodu vyčíslit a host je povinen škodu uhradit.

  V případě ztráty klíčů je nutné ihned informovat majitele. Majitel má právo vzniklou škodu vyčíslit a host je povinen škodu uhradit.

  Hosté jsou povinni dodržovat tento ubytovací a provozní řád. V případě porušení Ubytovacího a provozního řádu, může být pobyt hostů ukončen, a to bez náhrady.


 • Informace o areálu

  Vyhrazené parkování není hlídané, majitelé si musí vozidla zabezpečit sami.

  V areálu žije správce, který se stará o veškeré zázemí a prostředí areálu.

  Před odjezdem jsou hosté povinni uvést celý objekt do stavu, ve kterém si jej na začátku pobytu přebrali.

  Pobyt je pouze na vlastní riziko, za škody na zdraví nezodpovídáme. Děti musí být pod dozorem rodičů, rodiče jsou za chování svých dětí zodpovědní. • Co dělat při odjezdu?

  Při opouštění penzionu je nutné odpojit el. spotřebiče ze sítě, zkontrolovat vodovodní kohoutky, zhasnout světla, uzavřít okna a uzamknout penzion.

  Hosté jsou povinni dodržovat čistotu a pořádek. Odpadky musí být vhazovány do košů a popelnic. Přísný zákaz znečišťování penzionu a okolí.
Kontakty

tel. číslo

776 038 202

email

petra.hlavata75@gmail.com

adresa

Domašov 54, 790 01, Bělá pod Pradědem


Empty
Click + to add content
Empty
Click + to add content